Sledeći upis počinje 15. avgusta.

Prijavi se na listu čekanja!

Po kom programu radimo?

Sistem Stanislavski je metoda koju je razvio Konstantin Stanislavski, ruski pozorišni glumac i režiser. Ima za cilj da gluma na sceni bude što realnija, tj. da dočara “istinski život” u izvođenju. To se najčešće postiže iskazivanjem emocija.

Skoro sve predstave koje ste mogli da gledate u našim pozorištima baziraju se na ovom principu. Glumačke akademije i obrazovne institucije koje se bave glumom, među kojima i Drama Studio, primenjuju principe Stanislavskog u svom programu.

Upis vršimo dva puta u toku godine: u januaru i u avgustu

Svaki semestar traje pet meseci: od februara do juna i od septembra do januara.

Na kraju semestra organizuje se javni čas u nekom od pozorišta ili prostora u gradu. Uz svečanu atmosferu gledaće vas na sceni roditelji, prijatelji, rodbina i vama dragi ljudi. Bićete jako ponosni na taj dan.

Da biste izašli na javni čas neophodno je da imate najmanje 70% prisutnosti na časovima.

Prijavi se

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

Koje programe organizujemo

1. Standard program za uzrast od 7 do 30 godina

* U grupi su svi polaznici istog ili približnog uzrasta (niži i viši razredi osnovne škole, srednje škole, fakulteta…)

Standard program:

5 predmeta - Gluma, dikcija, ples, pevanje, scenski pokret

Mesečni fond časova:

Gluma: 6 x 45min

Gluma sa mentorom: 2 x 45min

Dikcija: 2 x 45min

Ples: 2 x 45min

Pevanje: 2 x 45min

Scenski pokret: 2 x 45min

Časovi se održavaju vikendom

Trajanje termina - 2 x 45min (uvek se održavaju dvočasi po predmetima)

Semestar traje 5 meseci

8 mesečnih dolazaka

Drama Studio majica

Drama Studio aplikacija

Sertifikat

Prijavi se
2. Hobi program za uzrast preko 30 godina

* Grupe se formiraju prema godištima, gde su u grupi prolaznici približnih godina.

Hobi program:

1 predmet - Gluma sa elementima scenskog pokreta i dikcije

Mesečni fond časova:

Gluma: 8 x 45min

Gluma sa mentorom: 2 x 45min

Časovi se održavaju radnim danima, jednom nedeljno, u fiksnom večernjem terminu i jednom mesečno tokom vikenda

Trajanje termina - 2 x 45min (uvek se održavaju dvočasi)

Semestar traje 5 meseci

5 mesečnih dolazaka

2 predavača

Drama Studio majica

Drama Studio aplikacija

Sertifikat

Prijavi se

Koliko semestara organizujemo i kakav je program po semestrima?

Ukupno organizujemo 4 semestra, nakon čega slede master programi i priprema predstava.

1. Semestar – „Ja u datim okolnostima“

Te „date okolnosti“ su situacije sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Sagledavamo širu sliku – kako drugi ljudi, a kako ja reagujemo u određenim situacijama.

Npr. kako će se neko ponašati na kiši, vetru, dok se priprema za posao, u prevozu ili gužvi u saobraćaju. Radimo vežbe improvizacije, bespredmetne, fizičke i govorne radnje. Tražimo odgovore na pitanja: šta je to radnja, kako ispričati priču i zašto je dramski sukob toliko važan?

Svaki profesionalni glumac na početku karijere morao je da prođe kroz ove vežbe koje ćete i vi praktično da radite. Ovo su osnove glumačkog posla, gde kroz razne životne okolnosti upoznajemo mnogo više od sebe samog. Gluma je „ja sam kao“, a ne „ja sam“.

Prvi semestar je najvažniji za razumevanje sebe i svoje okoline. Roditelji, prijatelji, nastavnici ili kolege će primetiti razliku koliko ste se promenili i koliko ste postali otvoreni nakon svega par meseci. Svi će želeti da se druže sa vama.

To se ne dešava slučajno. Stičete empatiju, imaćete bolju koordinaciju pokreta, poboljšaćete koncentraciju i pažnju, razvijate maštu, oslobađaju vam se mišići. Imaćete više samopouzdanja i znaćete kako da iskažete svoje stavove, da verujete u njih i da ih odbranite. Razmislite da li sve ove veštine još negde možete da naučite.

2. Semestar – scene

Scene u pozorištu ili na filmu predstavljaju ključne elemente narativa. U ovoj fazi naglasak je na važnosti partnerstva na sceni. Učimo vas kako da gradite međusobno poverenje sa kolegama. Zatim kada izaći na scenu, kako se kretati i koristiti prostor, šta raditi ako nešto krene po zlu…

Prvi korak u stvaranju scene obično podrazumeva pisanje scenarija, gde se definišu dijalozi, postavlja se radnja i razvijaju se likovi.

3. Semestar – likovi

Umetnost glume je kompleksna veština koja zahteva duboko razumevanje i posvećenost. Centralni deo ovog procesa je rad na ulozi i stvaranju lika, gde glumac koristi različite metode kako bi dočarao autentičnost i dubinu lika koji tumači. Jedna od ključnih tehnika je metoda imitacije i skice lika, koja zahteva sposobnost posmatranja i preciznog prikazivanja karakteristika drugog čoveka. Kroz pažljivo osmatranje gestova, izraza lica i držanja tela, glumac stvara živopisnu sliku lika koja se može preneti publici.

S druge strane, metoda identifikacije i studije lika predstavlja dublji nivo angažovanja. Ova tehnika podrazumeva sposobnost glumca da proživi postupke i osobine lika koje tumači. Kroz intenzivan emotivni doživljaj, glumac postaje jedno sa likom, prenoseći autentičnost i dubinu osećanja na scenu. Ova sposobnost proživljavanja postavlja glumca u jedinstven položaj da istražuje kompleksnost ljudske psihe i različite aspekte ljudskog iskustva.

Odnosi i prepreke igraju ključnu ulogu u oblikovanju likova. Kroz analizu međuljudskih odnosa, glumac otkriva dinamiku između likova, istražujući motive i sukobe koji ih definišu. Razumevanje biografije lika postaje ključno, jer poznavanje prošlosti lika pomaže glumcu da kreira dosledan i autentičan portret. Model lika, s druge strane, predstavlja osnovu za stvaranje karaktera, uključujući elemente poput govora, pokreta i emocionalnog stanja.

4. Semestar – žanrovi

Kada ste već glumački „opismenjeni“, onda se možete otisnuti i oprobati kroz različite žanrove. Radimo na poznatim dramskim i komičnim scenama i monolozima.

Objedinjujemo sve što smo naučili kroz prethodne semestre u celinu i produbljujemo kroz rad na pokretu, govoru, igranju, pevanju, tempu i ritmu. Učimo koja je svrha žanra i kako deluje na gledaoce.

Prijavi se

Drama Biznis

Program namenjen kompanijama i biznis korisnicima. Organizuje se kao jednodnevni ili vikend trening, tim bilding, ili na mesečnom nivou, sa redovnim terminima.

Preporuka je da grupu čine zaposleni iz istog tima koji međusobno sarađuju i svakodnevno su upućeni jedni na druge. Ovim se jača odnos u timu, bolje se razumeju pozicije i uloge svakog člana, razvija se kreativnost, ali i nadograđuju prezentacione veštine i način vođenja sastanaka.

Kontaktirajte nas da biste dobili prilagođenu ponudu.
Kontaktirajte nas

Prijavi se

Upis u sledeći semestar počinje 15. avgusta 2024.

Možeš već sada da se prijaviš na listu čekanja. Imaćeš prednost pri upisu.

    Obaveštenje o zdravstvenom stanju polaznika *

    Politika privatnosti i obaveštenje u obradi podataka *